SW služby a podpora

Jsme dodavatelem komplexních řešení pro automatizaci firemních procesů a digitalizaci všech typů dokumentů. Naše řešení jsou koncipována na platformě námi vyvinutého modulárního systému iCapta, který trvale rozvíjíme a zajišťujeme jeho kompatibilitu s operačními a informačními systémy.

Vždy aktuální

Všechna dodaná řešení našim zákazníkům průběžně aktualizujeme, aby vyhověla aktuálním požadavkům a standardům informačních systémů, technologií a virtualizačních nástrojů, proto naše řešení trvale podporují kontinuitu podnikání.

Flexibilita dodávaných řešení

Naše řešení na platformě iCapta vždy koncipujeme tak, aby zcela vyhověla požadavkům zákazníka i jeho parametrům infrastruktury, tím se odlišujeme od konkurenčních řešení.

Zkušený tým

Náš vývojový tým se skládá ze zkušených a certifikovaných architektů řešení, programátorů, ECM specialistů a testerů. Všichni členové našeho vývojového týmu průběžně prohlubují svoje znalosti.

SW servis, klientská podpora a údržba produktů

Sektor IT je znám svým rychlým vývojem, proto představují jednotlivé aktualizace softwarových aplikací důležitý faktor pro zajištění bezproblémového provozu daných programů. Z toho důvodu poskytujeme našim zákazníkům v rámci softwarového servisu také odpovídající aktualizace softwarových aplikací. Jsme si vědomi, že provoz každé organizace je v řadě faktorů velmi odlišný, proto není problém doplnit instalovaný a provozovaný software o další funkce, vlastnosti či rozšířené oblasti využitelnosti apod. Našim klientům poskytujeme plnou podporu i v situacích, kdy je třeba zpracování případové studie, technického projektu nebo kompletního vývoje softwarové aplikace na zakázku.


Samozřejmostí je i naše technická podpora při řešení závad, konzultace nových úloh či nastavení a rozvoj systému. Současně s tím poskytujeme nejnovější verze oprav, aktualizací a upgradů pro veškerý dodávaný software. V těchto případech nás můžete kontaktovat na adrese: servicedesk@scanservice.cz

Poskytování SW podpory a údržby jménem výrobce zejména pro

Služby SW podpory

Návrh řešení

Každý zákazník u nás nalezne optimální softwarové řešení dle jeho požadavků. Rádi všem klientům pomůžeme s výběrem a doporučením nejvhodnější funkcionality dodaného řešení na základě vstupní analýzy, pracovních postupů, implementací řešení a návrhem na možné zlepšení a úprav programů tak, aby finální výsledek vyhovoval nejen aktuálním potřebám, ale také umožňoval další budoucí vývoj.


Vývoj a implementace řešení
Vývoj a implementace řešení dle daných potřeb zákazníka jsou pro nás samozřejmostí. Nedílnou součástí je i ověřovací a pilotní provoz řešení včetně finálního nastavení infrastruktury před zahájením jeho produkčního provozu.


Programátorské služby
Disponujeme týmem zkušených programátorů, kteří jsou zárukou kvalitní podpory všech aplikací, které klientům nabízíme. Kromě speciálních modulů umožňujících integrovat digitalizační aplikace s informačními systémy a infrastrukturou klienta, vyvinuli naši programátoři řadu vlastních aplikací, jako jsou například aplikace ScanCollector a ScanLog. Jedná se o programy, které nachází uplatnění při skenování nebo vyhledávání v obrazových archivech a podobně.


Školení
Instalací však s Vámi naši pracovníci nekončí. Po správné instalaci softwarových aplikací jsou zákazníci vyškoleni pro práci a jednotlivé úkony s instalovanými aplikacemi. Rozsah a zaměření školení jsou předem projednány se zákazníkem. Způsob školení odpovídá konkrétním potřebám zákazníka a bere v potaz odbornost pracovníků, kteří budou jednotlivé činnosti softwarových aplikací zabezpečovat. Nedílnou součástí je i dodání uživatelské a administrátorské dokumentace.

Jak jsme pomohli našim klientům

Digitalizace dokumentů, Dodávka SW

MONETA Stavební spořitelna, a.s. zahájila svou činnost v roce 1993 pod názvem Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. V roce 2011 jsme pro digitalizaci 50 typů příchozích dokumentů dodali velkokapacitní skenery Panasonic, skenovací aplikaci Kodak Capture PRO a OCR řešení eFlow Integra. V současné době zajišťujeme údržbu a požadované optimalizace a úpravy systému.

Nezávazná poptávka

Pro více informací o našich službách a nabízených řešeních nám napište nebo zavolejte na 267 009 911.