Domov » Reference » Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení | Dodávka skenerů Kodak

ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu více než 8,9 milionu klientů, z toho zhruba 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně v průměru více než 300 tisíc dávek nemocenského pojištění.

Kromě důchodového a nemocenského pojištění vykonává ČSSZ také působnost v oblasti lékařské posudkové služby. Plní rovněž úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie je styčným místem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Více na www.cssz.cz/web/cz

Výzva

ČSSZ se v rámci plnění svých strategických cílů, které mimo jiné, zahrnují zvýšení kvality a dostupnosti služeb prostřednictvím nových i stávajících komunikačních kanálů a jednotnou koncepci komunikace a poskytování informací klientům, rozhodla vybavit svá pracoviště výkonnou skenovací technologií.

Řešení

Pro zpracování mnoha různých typů dokumentů jsme jako optimální řešení navrhli dodání desktopových skenerů Kodak S2070 pro každodenní zpracování klientských dokumentů na pobočkách ČSSZ v České republice. Zpracování velkého množství příchozí dokumentace vyžaduje velkokapacitní skenery Kodak i4650, které jsme doporučili na vybraná pracoviště. Současně se skenery jsme poskytli i skenovací aplikaci Kodak Capture Pro a software pro monitorování stavů skenerů, Kodak Asset Management.

V současné době poskytujeme servisní podporu pro veškerá dodaná řešení.

Přínos

Digitalizační technologie Kodak přispívají k zajištění jednotnosti poskytovaných informací, jednotného přístupu ke všem klientům a zvýšení podílu elektronické komunikace s klienty.

Použité aplikace a hardwarové vybavení