Domov » Reference » Johnson & Johnson zpracovaní remitancí

Johnson & Johnson Global Services Prague (J&J GS Prague) | Outsourcing zpracování remittancí

Centrum J&J GS v Praze vzniklo v březnu 2006, kdy začalo poskytovat služby spojené se zpracováním dodavatelských faktur regionu EMEA. Později převzalo proces vyřizování pohledávek, čímž byl položen klíčový základ komplexní finanční podpory obchodních partnerů v regionu. Díky vhodnému umístění a globálně úspěšné desetileté historii už pražské centrum od roku 2016 neposkytuje podporu pouze v oblasti finanční, ale rozšířilo své působení i do oblasti nákupu a lidských zdrojů.

Více na www.jnj.cz

Výzva

Projekt vytěžování dat z remittancí (Remittance Advice = Avízo o úhradě platby), které jsou doručeny jako e-mailová zpráva, aby bylo možno automaticky spárovat data z remittance s objednávkou a předávacím protokolem v různých informačních systémech (SAP atd…) v co možná nejkratší době – ideálně near-on-line.

Řešení

Řešení je koncipováno na modulárním řešení iCapta s využitím interně vyvinutých modulů iCapta Collector a iCapta Log, pro získání definovaných údajů používáme OCR systém iCapta (IBM) Datacap. Všechny remittance do zpracování vstupují elektronicky formou přílohy e-mailu, kdy aplikace iCapta Collector převezme doručený e-mail k dalšímu zpracování. Po vytvoření dávky je do databáze iCapta Logu přidán nový záznam, ve kterém jsou evidovány potřebné údaje k dokumentu. V dalším kroku zpracování jsou vytvořené obrazy importovány do OCR systému iCapta (IBM) DataCap, kde se vytvoří OCR vrstva a vytěží se požadovaná metadata, která jsou následně ručně validována operátory. Poté jsou získaná metadata každého dokumentu dostupná v aplikaci iCapta Log, která poskytuje komplexní informace o životním cyklu zpracování dokumentu včetně dat potřebných k vytvoření exportního souboru pro zpracování v návazných systémech zákazníka.
V současné době je měsíčně zpracováváno několik desítek tisíc remittancí z 26 zemí zejména Evropy, ale i JAR a dalších.

Přínos

Naše near-on-line služba umožňuje na rozdíl od manuálního párování maximálně zrychlit zákazníkovi párování plateb (Cash Application). Zrychlený proces pak umožňuje zákazníkovi mnohem rychleji hospodařit se zaúčtovanými platbami.

Použité aplikace