Business Process Outsourcing

Převezmeme za vás jakýkoliv administrativní proces. Snížíme vám náklady a zvýšíme efektivitu vaší společnosti.

Digitalizace dokumentů

Realizujeme digitalizace a vytěžování příchozích dokumentů všech druhů. Jedná se například o faktury, smlouvy, formuláře a mnoho dalších.

Digitalizace archivů

Poskytujeme kompletní digitalizaci archivů, problém pro nás nejsou ani nestandardní velikosti dokumentů.

24 let zkušeností

Během svého téměř 24letého působení na trhu jsme získali mnoho zkušeností s českými i zahraničními klienty.

Starosti zákazníka

Čelíte níže uvedeným starostem a rádi byste dané problémy vyřešili jednou provždy? S našimi poskytovanými službami se dané situace stanou minulostí.

Komplikovaná evidence a vyhledávání v dokumentech
Složitá evidence velkého množství dokumentů a také správné vyhledávání v těchto dokumentech jsou hlavními starostmi našich zákazníků. Jedná se například o zaměstnance z účetních oddělení, kteří mají na starost zpracování velkého množství faktur či dalších účetních záznamů obvykle v papírové formě. Dalším typickým příkladem našich klientů jsou pracovníci obchodních oddělení mající na starost velké množství smluv či jiných významných dokumentů. Zákonem stanovená pravidla a interní předpisy požadují uložení velkého množství papírové dokumentace, což obnáší problém s místem, evidencí i systémem uchování těchto dokumentů. S tím také souvisí potíže se snadným vyhledáváním požadovaných listin.

Ztráta nebo poškození spisů
Řada důležitých dokumentů má pouze jediný originál, z toho důvodu je nutné pečovat o tyto typy dokladů s patřičnou opatrností. Ovšem častý přístup k nim nebo naopak nešetrné zacházení může vést k nevratnému poničení těchto významných dokladů či dokonce k jejich samotné ztrátě.

Chyby ve firemních systémech
Nepozornost a překlepy představují časté riziko při ručním zadávání dat do firemních systémů.

Výhody

Jak jsme pomohli našim klientům

Digitalizace faktur, BPO

Od roku 2006 poskytujeme službu skenování a vytěžování finančních dokumentů formou Business Process Outsourcingu (BPO) a následný přenos dat do systému SAP.

FAQ – Nejčastější dotazy zákazníků

Jak je zajištěna bezpečnost dokumentů během zpracování?
Fyzická a IT bezpečnost dokumentů je zajištěna schválenými a implementovanými procesy a směrnicemi. Jsme držitelem certifikátů ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 20000. Řízení bezpečnosti je prováděno
v souladu s těmito normami. Zároveň klademe velký důraz na ochranu osobních údajů a implementaci procesů souvisejících s GDPR.
Co když nejsme schopni relevantně posoudit množství a strukturu dokumentace?
Před samotným zavedením našich služeb je provedena analýza celkového procesu digitalizace našim odborným konzultantem.
Co když budu potřebovat fyzický dokument, který je u Vás v procesu digitalizace?
V takovém případě lze dokument dle Vašich specifikací vyhledat, přednostně naskenovat a zakryptovaný zaslat na vybrané adresy či nahrát na bezpečné úložiště. Pokud by bylo požadováno předání fyzického dokumentu, je tento dokument opět vyhledán a důvěryhodným kurýrem zaslán na Vaši adresu. Součástí
našich poskytovaných služeb je i možnost urgentního vyhledání dokumentu a jeho předání.

Nezávazná poptávka

Pro více informací o našich službách a nabízených řešeních nám napište nebo zavolejte na 267 009 911.