Domov » Služby » Business process outsourcing CS

Business Process Outsourcing

Převezmeme za vás jakýkoliv administrativní proces. Dokážeme se rychle adaptovat na vaše požadavky a nabídnout komplexní služby dle vašich potřeb. Snížíme tak vaše náklady a maximalizujeme efektivitu vaší společnosti.

V čem máme důvěru zákazníků?

Digitalizace dokumentů

Realizujeme digitalizaci a vytěžování příchozích dokumentů všech druhů. Ať už jde o faktury, smlouvy, formuláře nebo cokoliv dalšího.

Digitalizace archivů

Ukážeme vám, jak na kompletní digitalizaci archivů, včetně nestandardních formátů dokumentů. V případě potřeby zajistíme dlouhodobé uschování fyzických dokumentů.

Dlouholeté zkušenosti

Na trhu působíme už od roku 1998. Během této doby jsme získali spoustu zkušeností s českými i zahraničními klienty.

Nejčastější starosti zákazníků

Níže uvedené scénáře patřily k běžným potížím, které museli naši zákazníci řešit. Díky našim službám se ale staly minulostí.

  • Komplikovaná evidence a vyhledávání v dokumentech

Složitá evidence velkého množství dokumentů a správné vyhledávání v nich trápí řadu firem. Jedná se například o zaměstnance z účetních oddělení, kteří mají na starost zpracování velkého množství faktur a dalších účetních záznamů, obvykle v papírové formě. Dalším typickým příkladem jsou pracovníci obchodních oddělení, operující s velkým množstvím smluv a jiných důležitých dokumentů. Zákonem stanovená pravidla a interní předpisy požadují ukládání velkého množství papírové dokumentace, což s sebou nese problém ohledně místa, evidence i systému uchování těchto dokumentů. S tím souvisí i potíže s vyhledáváním požadovaných listin.

 

  • Ztráta nebo poškození spisů

Řada důležitých dokumentů má pouze jeden originál, z toho důvodu je nutné pečovat o tyto typy dokladů s velkou opatrností. Častý přístup k nim nebo nešetrné zacházení však můžou vést k nevratnému poškození dokladů nebo k jejich úplné ztrátě.

 

  • Chyby ve firemních systémech

Nepozornost a překlepy představují časté riziko při ručním zadávání dat do firemních systémů.

Výhody spolupráce s námi

Jak jsme pomohli našim klientům

Digitalizace faktur, BPO

„Skenování a vytěžování finančních dokumentů formou Business Process Outsourcingu (BPO) a následný přenos dat do systému SAP funguje díky scanservice naprosto spolehlivě. Výsledkem je výrazné zrychlení zpracování velkého objemu dokumentů a efektivnější poskytování podpory centra J&J GS Prague.“

 

FAQ – Nejčastější dotazy zákazníků

Jak je zajištěna bezpečnost dokumentů během zpracování?
Fyzická a IT bezpečnost dokumentů je zajištěna schválenými a implementovanými procesy a směrnicemi. Jsme držitelem certifikátů ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 20000. Řízení bezpečnosti je prováděno
v souladu s těmito normami. Zároveň klademe velký důraz na ochranu osobních údajů a implementaci procesů souvisejících s GDPR.
Co když nejsme schopni relevantně posoudit množství a strukturu dokumentace?
Před samotným zavedením našich služeb je provedena analýza celkového procesu digitalizace našim odborným konzultantem.
Co když budu potřebovat fyzický dokument, který je u Vás v procesu digitalizace?
V takovém případě lze dokument dle Vašich specifikací vyhledat, přednostně naskenovat a zakryptovaný zaslat na vybrané adresy či nahrát na bezpečné úložiště. Pokud by bylo požadováno předání fyzického dokumentu, je tento dokument opět vyhledán a důvěryhodným kurýrem zaslán na Vaši adresu. Součástí
našich poskytovaných služeb je i možnost urgentního vyhledání dokumentu a jeho předání.

Nezávazná poptávka

Pro více informací o našich službách a nabízených řešeních nám napište nebo zavolejte na 267 009 911.