Domov » Služby » Digitalizace faktur CS

Digitalizace faktur a vytěžování dat

Využijte naplno potenciál svých zaměstnanců. Přepisování dat z faktur nechte na nás. S námi získáte jistotu 100% validity dat, která dodá důvěru vašemu byznysu. Ať už při vytěžování fyzických, nebo digitálních faktur.

Co s námi ziskáte?

Individuální přístup

Naše služby zjednodušují a zefektivňují proces zpracování dodavatelských faktur. Díky individuálnímu přístupu dokážeme rozšířit a upravit standardní službu tak, aby přesně vyhovovala vašim požadavkům. Všechny naše nástroje na sobě každý den prověřujeme při zpracování objednávek formou BPO (Business Process Outsourcing).

Řešení na míru

Díky našim dlouholetým zkušenostem víme, jaké jsou vaše potřeby a jak je vyřešit. Naše služby zajišťují kompletní proces digitalizace a vytěžení faktur, vy nemusíte do průběhu zpracování vůbec zasahovat. Validaci dat provádějí kvalifikovaní operátoři za přísných bezpečnostních opatření pro zajištění ochrany dat.

Řešení in-house

Společnostem, které preferují in-house zpracování, nabízíme dodávku a implementaci řešení pro zpracování faktur.

Hlavní přínosy digitalizace

Zpracování dodavatelských faktur je rutinní činností, která je finančně nákladná, chybová a neefektivně využívá čas zaměstnanců. Pokud vaše firma přijímá stovky až tisíce faktur měsíčně, můžete s našimi službami ušetřit práci několika svým pracovníkům. Ti pak budou moct trávit více času nad jinými úkoly, kde využijí svůj potenciál.

Jak jsme pomohli našim klientům

Digitalizace faktur, BPO​

Už od roku 2006 využíváme skenování a vytěžování finančních dokumentů formou Business Process Outsourcingu (BPO) a následný přenos dat do systému SAP. Dříve naši zaměstnanci spoustu dokumentů procházeli ručně. Teď ale technologie OCR u dodavatelských faktur sama pozná už podle loga, částky nebo data splatnosti, jak s daty naložit.

Proces

A|Vstup
1|E-mail s možností automatického čtení stránky
2|Papírové dokumenty
3|Přenos přes sFTP
4|V případě potřeby zajistíme dokumentový skener nebo multifunkční zařízení pro skenování u zákazníka včetně nastavení automatického odesílání dokumentů k dalšímu zpracování
B|Zpracování a kontrola
1|Optimalizace obrazu dokumentu
2|Vytěžení dat pomocí veškerých dostupných technologií – např. OCR, ICR, AI, RPA, ML…
3|Kontrola a validace vytěžených dat operátorem
C|Předání
1|Výstup odpovídající standardu ISDOC (definovaný výměnný formát daňových dokladů)
2|Předání zpracovaných dokumentů do ERP systémů (SAP, MS Dynamics, Helios a dalších) ve formátu nadefinovaném zákazníkem (xml, csv)
3|Předání přes FTP server na straně zákazníka nebo případně na straně naší společnosti

Základní parametry Služby STANDARD

* Číslo faktury, Identifikace dodavatele (název, IČ, DIČ, DIČ pro DPH, ulice, číslo, PSČ, město), druh a popis faktury, číslo objednávky, datum (vystavení, splatnosti, DUZP), platební údaje (variabilní symbol, číslo účtu, kód banky, kód měny, celková částka), daňová rekapitulace, číslo původní faktury (v případě dobropisu).

Rozšiřující parametry Služby INDIVIDUAL

Nezávazná poptávka

Pro více informací o našich službách a nabízených řešeních nám napište nebo zavolejte na 267 009 911.