Digitalizace faktur

a náš individuální přístup ke každému z vás pomáhají zjednodušit a zefektivnit zpracování velkého objemu přijatých faktur. Rozumíme vašim potřebám a máme pro ně řešení šitá na míru, ať se jedná o zpracování faktur v našem DigiCentru nebo přímo u vás.

Výhody

> zrychlení schvalovacího procesu
> nastavení transparentních pravidel
> nižší náklady
> garance kvality výstupů a času zpracování (SLA)

invoice digitization 500 300
STANDARD Service

> vstup dokumentů přes e-mail nebo sFTP server
> vytěžení 21 údajů*
> vytěžení daňové rekapitulace
> kontrola s kmenovými daty dodavatele
> kontrola formátů a datových typů
> export ve formátu ISDOC nebo XML, CSV
> kvalita předávaných dat min. 99 %
> zpracování CZ, SK, EN a DE faktur
> průběžný monitoring stavu zpracování
.

INDIVIDUAL Service

> vstup papírových dokumentů a jejich naskenování
> vytěžení nestandardních údajů
> vytěžení řádkových položek
> kontrola s vlastními slovníky zákazníka
> validace s údaji třetích stran (ARES)
> individuální požadavky na systémovou integraci
> zpracování faktur v dalších jazycích
> kontrola náležitostí daňového dokladu
> expresní zpracování do 1 až 4 hodin
> elektronický podpis a časové razítko

* číslo faktury, identifikace dodavatele (název, IČ, DIČ, DIČ pro DPH, ulice, číslo, PSČ, město), druh a popis faktury, číslo objednávky, datum (vystavení, splatnosti, DUZP), platební údaje (variabilní symbol, číslo účtu, kód banky, kód měny, celková částka), daňová rekapitulace, číslo původní faktury (v případě dobropisu)