Digitalizace faktur a vytěžování dat

Chcete plně využít odbornost vašich účetních, aby nemuseli přepisovat data z faktur? Nechte to na nás.

Individuální přístup

Naše služby proces zpracování dodavatelských faktur zjednodušují a zefektivňují. Díky individuálnímu přístupu jsme schopni standardní službu rozšířit a upravit tak, aby přesně vyhovovala Vašim požadavkům.

Řešení na míru

Rozumíme Vašim potřebám a máme pro Vás řešení. Nabízíme služby zajišťující kompletní proces digitalizace a vytěžení faktur bez nutnosti Vašeho zásahu do průběhu zpracování. Validaci dat provádějí kvalifikovaní operátoři v zabezpečených prostorách naší společnosti.

In-house

Společnostem preferujícím in-house vyhotovení také nabízíme dodávku řešení pro zpracování faktur.

Hlavní přínosy

Zpracování dodavatelských faktur představuje pro společnosti každodenní rutinní práci, která je spojená s finanční nákladovostí, chybovostí a neefektivně využitým časem zaměstnanců. Společnosti přijímající stovky až tisíce faktur měsíčně mohou tak s našimi službami ušetřit práci několika svým pracovníkům. Automatizace zpracování faktur Vašim zaměstnancům také umožní strávit více času nad jinými důležitými úkoly.

Jak jsme pomohli našim klientům

Digitalizace faktur, BPO​

Od roku 2006 poskytujeme službu skenování a vytěžování finančních dokumentů formou Business Process Outsourcingu (BPO) a následný přenos dat do systému SAP.

Proces

A|Vstup
1|E-mail s možností automatického čtení stránky
2|Papírové dokumenty
3|Přenos přes sFTP
4|V případě potřeby zajistíme dokumentový skener nebo multifunkční zařízení pro skenování u zákazníka včetně nastavení automatického odesílání dokumentů k dalšímu zpracování
B|Zpracování a kontrola
1|Optimalizace obrazu dokumentu
2|Vytěžení dat pomocí veškerých dostupných technologií – např. OCR, ICR, AI, RPA, ML…
3|Kontrola a validace vytěžených dat operátorem
C|Předání
1|Výstup odpovídající standardu ISDOC (definovaný výměnný formát daňových dokladů)
2|Předání zpracovaných dokumentů do ERP systémů (SAP, MS Dynamics, Helios a dalších) ve formátu nadefinovaném zákazníkem (xml, csv)
3|Předání přes FTP server na straně zákazníka nebo případně na straně naší společnosti

Základní parametry Služby STANDARD

* Číslo faktury, Identifikace dodavatele (název, IČ, DIČ, DIČ pro DPH, ulice, číslo, PSČ, město), druh a popis faktury, číslo objednávky, datum (vystavení, splatnosti, DUZP), platební údaje (variabilní symbol, číslo účtu, kód banky, kód měny, celková částka), daňová rekapitulace, číslo původní faktury (v případě dobropisu).

Rozšiřující parametry Služby INDIVIDUAL

Nezávazná poptávka

Pro více informací o našich službách a nabízených řešeních nám napište nebo zavolejte na 267 009 911.