Domov » Software » IBM Digital Business Automation » IBM Robotic Process Automation

IBM Robotic Process Automation (RPA)

je technologie, která zahrnuje použití inteligentních robotů v jakémkoli procesu vyžadujícím efektivitu, konzistenci a rychlost bez rizika chyb. Stručně řečeno, RPA simuluje práci lidského uživatele.

Dnes je možné automatizovat procesy pomocí digitálních robotů nebo botů, kteří bezpečně a bezchybně provádějí předem naprogramované opakující se úkoly. Robotická automatizace procesů nabízí téměř neomezené možnosti jak si usnadnit podnikání, od automatického vystavování faktur, integrace systému, porovnání informací, generování zpráv a zápisů, inteligentní správy e-mailů až po generování nových poptávek a mnoho dalších.

Více informací na stránkách IBM.