Domov » Software » iCapta » iCapta Capture

iCapta Capture

iCapta Capture zahrnuje snímání a extrahování dat z dokumentů, validaci, verifikaci a export souborů. Použité elementy SW řešení závisí na povaze daného projektu.

iCapta Capture pomáhá zefektivnit skenování, rozpoznávání a klasifikaci obchodních dokumentů a získat z nich důležité informace. iCapta Capture podporuje vícekanálové zpracování papírových dokumentů s možností využití skenerů, mobilních i multifunkčních zařízení.

Využívá technologii zpracování přirozeného jazyka, textové analýzy a technologie pro postupné učení ke klasifikaci a extrakci obsahu z polostrukturovaných nebo nestrukturovaných dokumentů.

Přínosy

Umělá inteligence součástí inteligentního zpracování
Strojové učení automatizuje zpracování složitých nebo neznámých formátů, stejně jako velmi nesourodých dokumentů, ze kterých lze získat informace tradičními způsoby jen velmi obtížně.

Neomezený export
Umožňuje exportovat dokumenty a informace do řady aplikací a úložišť.

Vysoce přizpůsobivé skenování založené na pravidlech
Nabízí konfiguraci skenovacích workflow a aplikací pomocí jednoduchého rozhraní point-and-click pro rychlé spuštění.

Obohacená mobilita
Umožňuje skenovat a odesílat dokumenty z terénu pomocí mobilních zařízení. Zvyšuje přesnost při snímání a ověřování v místě skenování a současně urychluje integraci obsahu do definovaného souboru nebo obchodního procesu.

Použití iCapta Capture s RPA
RPA engine pomáhá začlenit pokročilé rozpoznávání dokumentů do řešení robotické automatizace procesů (RPA). Pro snadnou integraci využívá systém MetaBot.

Ochrana dat se správou obsahu na základě rolí
Poskytuje funkce redigování založené na rolích, které pomáhají chránit citlivá data. Umožňuje kontrolu důvěrných dat, maskovat a omezovat obsah tak, aby uživatelé poskytovali pouze potřebné informace.

Inteligentní vyhledávání založené na umělé inteligenci
Specializuje se na porozumění přirozenému jazyku, sémantice a struktuře dokumentů specifických pro daný obor podnikání. Získává důležité poznatky a stručné odpovědi ze složitých obchodních dokumentů a zkracuje čas vyhledávání o více než 75 procent. Watson Discovery využívá technologii zpracování přirozeného jazyka (NLP) k pochopení lidského jazyka, což uživatelům umožňuje rychle a snadno těžit data z jejich oboru podnikání k zodpovězení otázek a identifikovat vzorce a trendy, které by jinak zůstaly bez povšimnutí. Na rozdíl od konkurentů lze naše řešení nasadit do jakéhokoli cloudového nebo místního prostředí.