Domov » Software » iCapta » iCapta Collector

iCapta Collector

iCapta Collector je naše vlastní aplikace pro řízený příjem a automatizované zpracování e-mailů včetně příloh. Snadno, rychle a efektivně získáte důležitá data z objednávek, smluv, faktur a dalších dokladů s přímou vazbou na váš firemní workflow.

Přínosy

Filtrace povolených odesilatelů e-mailů
definice blacklist + whitelist adres a domén

Kontrola vložené přílohy a formátu
automatický příjem nebo odmítnutí e-mailu podle definovaných pravidel

E-mailové notifikace odesilateli emailu
e-mail nesplňuje definované kontroly nebo v případně nestandardních situací

Definice výstupního formátu
uložení těla e-mailu jako přílohy (obsažené informace budou průkazně zachovalé jako součást přijaté faktury nebo smlouvy )

Využití vlastních pluginů
vytvoření vlastních funkcionalit dle vašich požadavků