Domov » Software » Skenovací a další software » Kodak Asset Management Software

Kodak Asset Management Software

Ovládací panel přístupný z webového rozhraní poskytuje ucelený přehled o instalovaných skenerech Kodak Alaris. Aplikace sleduje skenery připojené v síti, shromažďuje informace o jejich stavu a ukládá je do databáze Microsoft SQL.

Výhody

> naplánujte hromadnou aktualizaci a systém ji provede automaticky
> monitorujte stav a výkon jednotlivých skenerů
> automaticky sleduje stav spotřebního materiálu a informuje o profylaxi
> log skenerů uchovává podrobné informace o historii skenerů v síti

Podporované skenery

> Kodak E1025
> Kodak E1035
> Kodak s2050/s2070
> Kodak S2060w/S2080W (USB připojení)
> Kodak S2085f
> Kodak S3060
> Kodak S3060f
> Kodak S3100
> Kodak S3100f
> Kodak S3120
> KODAK i30
> KODAK i40
> KODAK i600 Series

> KODAK i700 Series
> KODAK SCANMATE i900 Series
> KODAK SCANMATE i1100 Series
> KODAK SCANMATE i11xxWN Series (USB připojení)
> KODAK i1200 Plus Series
> KODAK i1300 Plus Series
> KODAK i1400 Series
> KODAK i1800 Series
> KODAK i2000 Series
> KODAK i2900
> KODAK i3000 Series
> KODAK i4000 Series
> KODAK i5000 Series