Řízení rizik a soulad s předpisy
(Risk & Compliance)

Naplňte regulační požadavky a vyhněte se odpovědnosti a sankcím

Složité vzájemné vztahy mezi právními předpisy představují pro společnosti stále větší výzvu. Spolehlivý compliance systém (soulad s normami a předpisy) se stal nezbytnou součástí zdravého fungování každé společnosti, protože i vy můžete být odpovědni za profesní pochybení svých obchodních partnerů. Stále více společností navíc odmítá obchodovat s organizacemi, které nemají fungující compliance systém.

Řešení Serrala Risk & Compliance vás tedy chrání nejen před riziky odpovědnosti, pokutami a platbami odškodného, ale také před poškozením reputace. Rovněž zajišťuje, že vaši obchodní partneři vám budou i nadále důvěřovat.

risk and compliance

Výhody

> soulad s regulačními požadavky
> zajištění obchodní integrity

> prověřování a monitoring interních procesů a obchodní sítě
> upozornění na anomálie a potenciálně kritické situace