scs software

iCapta Collector je naše vlastní aplikace pro řízený příjem a automatizované zpracování e-mailů včetně příloh. Snadno, rychle a efektivně získáte důležitá data z objednávek, smluv, faktur a dalších dokladů s přímou vazbou na váš firemní workflow.

Přínosy

Produktový list ke stažení

iCapta Collector