Ovládací panel přístupný z webového rozhraní poskytuje ucelený přehled o instalovaných skenerech Kodak Alaris. Aplikace sleduje skenery připojené v síti, shromažďuje informace o jejich stavu a ukládá je do databáze Microsoft SQL.

Výhody

scs software

Podporované skenery

Kodak Asset Management Software