Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11425. Logo i název scanservice je registrovaná ochranná známka společnosti scanservice a.s.

Datum zápisu:24. února 1998
Obchodní firma:scanservice a.s.
Sídlo:Průmyslová 1306/7, 10200, Praha 10
Identifikační číslo:25648101
Právní forma:akciová společnost
Základní kapitál:2 000 000 Kč (splaceno 100%)

Předmět podnikání

  • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Představenstvo společnosti uveřejňuje rozhodnutí valné hromady společnosti o přeměně podoby akcií na zaknihované: Mění se podoba všech akcií společnosti č. 01 až 20 z dosavadní listinné podoby akcií na jméno na novou zaknihovanou podobu akcií na jméno. Veškeré akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. Mění se článek 7 “Akcie společnosti” odstavec 1 stanov společnosti tak, že článek 7 odstavec 1 zní: Základní kapitál je rozdělen na 20 kusů (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě jedno sto tisíc korun českých (100 000 Kč) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet (20). Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
Společnost oznamuje akcionářům lhůtu, ve které je akcionář povinen akcie odevzdat společnosti: Tato lhůta činí dva měsíce ode dne zveřejnění oznámení o rozhodnutí valné hromady společnosti o přeměně podoby akcií na zaknihované v Obchodním věstníku.

Základní údaje