scs software

iCapta Dashboard je jednotné rozhraní pro všechny IBM aplikace, které poskytuje informace o stavu procesů a úloh formou statistik, grafů a diagramů.

Přínosy

iCapta Dashboard