Dodávka skenovacích technologií

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústředním orgánem státní správy, zkráceně ČÚZK. Byl zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. ČÚZK sídlí v Praze, v jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky. ČÚZK disponuje vlastním rozpočtem a je přímo podřízen vládě, ve které je zastoupen ministrem zemědělství. Hlavní náplní práce ČÚZK, resp. orgánů jím řízených, je zajištění státní správy v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k nim, kterou představuje Katastr nemovitostí České republiky a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu.

Více na www.cuzk.cz

Výzva

K uspokojení potřeb efektivního a jednotného zpracování velkého objemu dokumentů se ČZUK rozhodl vybavit svá pracoviště stejnou skenovací technologií.

Řešení

V roce 2014 jsme zahájili spolupráci s ČÚZK na dodávku a servis skenovacích technologií Kodak Alaris pro všechna katastrální pracoviště v České republice. S rostoucími nároky na zpracování a vývojem nových aplikací jsme pak v roce 2019 nahradili stávající skenery novou řadou Kodak Alaris i3200 a S2050. Součástí dodávky byl také skenovací software Kodak Capture Pro, včetně požadovaných customizací.

Přínos

Všechna pracoviště úřadu používají stejnou technologii a jejich výstupem jsou dokumenty a data v jednotném formátu, který výrazně přispívá k vyšší efektivitě a poskytování lepších služeb klientům.