Vybudování a provoz DigiCentra Jihlava

Všeobecná zdravotní pojišťovna je lídrem českého systému veřejného zdravotního pojištění již skoro 30 let. Byla zřízena dnem 1. ledna 1992, a to zákonem č. 551/1991 Sb. S časovým odstupem vznikaly další zdravotní pojišťovny podle zákona č. 280/1992 Sb., ale s téměř 6 miliony klientů je největší zdravotní pojišťovnou v České republice.

Více na www.vzp.cz

Výzva

Vybudování a provoz DigiCentra Jihlava pro zpracování dokumentů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Řešení

V roce 2013 jsme vybudovali a od té doby provozujeme DigiCentre v Jihlavě, kde na výkonných skenerech Kodak Alaris zpracováváme dokumenty VZP. Monitorování procesu digitalizace zajišťuje vlastní aplikace ScanLog. Toto řešení eviduje veškeré operace s dokumentem od jeho přijetí, přes naskenování, rozpoznání údajů, jeho export, uložení do archivu až po případnou skartaci. Současně umožňuje vyhledat informace o všech operacích, které byly nad dokumentem provedeny. Rovněž poskytuje informace o všech osobách, které dokument zpracovávaly včetně časové náročnosti dílčích operací. Aplikace ScanLog vyhovuje požadavkům GDPR.

Přínos

Dokumentová agenda v digitální podobě umožňuje zaměstnancům VZP okamžitý přístup k potřebným údajům, přispívá k celkovému zefektivnění workflow a zlepšuje služby klientům.