Digitalizace finančních dokumentů

Centrum J&J GS v Praze vzniklo v březnu 2006, kdy začalo poskytovat služby spojené se zpracováním dodavatelských faktur regionu EMEA. Později převzalo proces vyřizování pohledávek, čímž byl položen klíčový základ komplexní finanční podpory obchodních partnerů v regionu. Díky vhodnému umístění a globálně úspěšné desetileté historii už pražské centrum od roku 2016 neposkytuje podporu pouze v oblasti finanční, ale rozšířilo své působení i do oblasti nákupu a lidských zdrojů.

Více na www.jnj.cz

Výzva

Projekt skenování a vytěžování finančních dokumentů formou Business Process Outsourcingu (BPO) a následný přenos dat do systému SAP do 24 hodin od doručení, v urgentních případech do 1 hodiny.

Řešení

Od roku 2006 poskytujeme službu skenování a vytěžování finančních dokumentů formou Business Process Outsourcingu (BPO) a následný přenos dat do systému SAP. Jedná se o faktury a související doklady (upomínky, dodací listy, výpisy z účtu). Pracovníci specializovaného DigiCentra mají nejen znalosti v oblasti finanční dokumentace a účetnictví, ale i odpovídající jazykovou vybavenost. Zpracováváme jak originální papírové dokumenty, tak i naskenované dokumenty. Skenování probíhá na skenerech Kodak Alaris, vytěžování pomocí OCR systému IBM Datacap.

Monitorování procesu digitalizace zajišťuje vlastní aplikace ScanLog. Pro automatizované zpracování naskenovaných dokumentů zasílaných v příloze e-mailu jsme vyvinuli aplikace ScanCollector, který zajišťuje automatické stažení e-mailových zpráv, jejich roztřídění dle validity a následné převedení do jednotného formátu.

Přínos

Výrazné zrychlení zpracování velkého objemu dokumentů a efektivnější poskytování podpory centra J&J GS Prague obchodním partnerům skupiny Johnson & Johnson v regionu EMEA.

Aplikace & vybavení