Dodávka HW a SW

Od 10. století zde stojí mnohé hrady, které byly opěrnými body moci v přemyslovských Čechách. Litoměřická kapitula byla založena již roku 1057, v její zakládací listině lze nalézt vůbec nejstarší zápisy psané česky. Důležité šlechtické rody byly Berkové z Dubé, Vartenberkové, Hrabišicové a Zajícové z Hazmburka. Od počátku 13. století vznikala síť královských měst Žatec, Kadaň, Louny, Most, Ústí nad Labem a Litoměřice. Posledně jmenované se postupně staly nejdůležitějším městem v severních Čechách; právě v Litoměřicích založil papež Alexandr VII. 3. července 1655 biskupství.

Více na www.kr-ustecky.cz/historie-a-soucasnost-usteckeho-kraje/d-850435

Výzva

Zpracování projektu na posílení infrastruktury Ústeckého kraje pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění interních i externích procesů, transparentnost výkonu a modernizace chodu veřejné správy.

Řešení

V letech 2010 až 2014 jsme jako hlavní dodavatel realizovali projekt Technologického centra Ústeckého kraje, společně se svými subdodavateli CDL Systém a.s. a ICZ a.s. Celý projekt probíhal v několika etapách. Nejprve jsme dodali HW a systémový SW pro výstavbu hlavního a záložního datového centra včetně Identity managementu, pak následovalo HW a SW vybavení pro digitalizaci a ukládání informací, včetně knižního a velkoplošného skeneru a konečně integrace nově pořízených i stávajících informačních systémů. V současné době poskytujeme servisní podporu.

Přínos

Využívání služeb Technologického centra nejen statutárním městem, ale i obcemi, které spadají do jeho správního obvodu.