Třídění, digitalizace a evidence dokumentace

Komerční banka, a.s. je mateřskou společností Skupiny KB a součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Řadí se mezi přední bankovní instituce v České republice, střední i východní Evropě a nabízí služby retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Nabízí širokou síť poboček, přímé bankovnictví a vlastní distribuční síť. Skupina Komerční banky nabízí další specializované služby, např. penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry a pojištění.

Více na www.kb.cz/cs

Výzva

Projekt zpracování dokumentace jedné z agend Komerční banky.

Řešení

Od roku 2014 poskytujeme Komerční bance služby našeho DigiCentra formou Business Process Outsourcingu (BPO) pro třídění, digitalizaci, evidenci, uložení a správy dokumentace.

Monitorování procesu digitalizace zajišťuje naše vlastní aplikace ScanLog. Toto řešení eviduje veškeré operace s dokumentem od jeho přijetí, přes naskenování, rozpoznání údajů, jeho export, uložení do archívu až po případnou skartaci. Současně umožňuje vyhledat informace o všech operacích, které byly nad dokumentem provedeny a poskytuje informace o všech osobách, které dokument zpracovávaly, včetně časové náročnosti dílčích operací.
Aplikace ScanLog vyhovuje požadavkům GDPR.

Přínos

Efektivní proces zpracování dokumentové agendy, který poskytuje okamžitý přístup k důležitým informacím.