Digitalizace dokumentů

MONETA Stavební spořitelna, a.s. zahájila svou činnost v roce 1993 pod názvem Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. Za dobu své činnosti poskytla klientům úvěry na financování bydlení v celkové výši přes 75 miliard korun. V současné době u ní mají klienti uzavřeno na 375 tisíc smluv o stavebním spoření. Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. se 1. dubna 2020 stala spolu s Wüstenrot hypoteční bankou, a.s., součástí finanční skupiny MONETA a změnila svůj název na MONETA Stavební spořitelna, a.s. Více na www.moneta.cz
„Projekt zpracování a vytěžování dat z 50 typů příchozích dokumentů má svá specifika a společnost scanservice a.s. nabídla řešení, které se osvědčilo jako vysoce efektivní a spolehlivé. Vysoce také hodnotím následnou podporu a vstřícnost při realizaci změn.“ Karel Plavka, Team Leader – Property and facility management, Fleet, DMS and Workflow system, Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s.

Výzva

Zpracování projektu implementace řešení na digitalizaci 50 různých typů dokumentů.

Řešení

V roce 2011 jsme pro digitalizaci 50 typů příchozích dokumentů dodali velkokapacitní skenery Panasonic, skenovací aplikaci Kodak Capture PRO a OCR řešení eFlow Integra. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na rychlost a přesnost zpracování jsme provedli aktualizaci systému na platformu IBM Datacap. Součástí upgradu byl i návrh a vytvoření šablon pro vytěžování bankovních výpisů 7 největších bankovních institucí a aplikace pro vytěžování občanských průkazů.

V současné době zajišťujeme údržbu a požadované optimalizace a úpravy systému.

Přínos

Digitalizace příchozích dokumentů umožňuje efektivní způsob následného zpracování získaných dat, jehož výsledkem je vyšší produktivita a lepší zákaznický servis.

Aplikace & vybavení