Digitalizace personálních složek

Siemens, s.r.o. patří mezi největší technologické firmy v České republice a více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu. Firemní portfolio pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší komplexní digitální produkty a služby.

Více na https://new.siemens.com/cz/cs.html

Výzva

Projekt digitalizace a vytěžování definovaných dat z personálních složek a vytvoření importních dávek ve stanovených strukturách pro import do databázového systému zákazníka.

Řešení

Během zpracování projektu v roce 2016 bylo vzhledem k charakteru dokumentace nutné zajistit co nejpřísnější bezpečnostní opatření při transportu z 8 lokalit po celé ČR. Při zpracování dokumentace byla dodržována všechna pravidla bezpečnosti vytěžování osobních údajů dle požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ISO 27001.
Skenování probíhalo na skenerech Kodak Alaris s plochým ložem velikosti A3, se skenovací aplikací Kodak Capture Pro. Pro indexaci jsme použili vlastní aplikaci ScanIndex.

Přínos

Personální agenda v digitální podobě umožňuje okamžitý přístup k údajům zaměstnanců a poskytuje personálnímu oddělení výkonný nástroj pro jejich správu.

Aplikace & vybavení