Digitalizace knižního fondu a dokumentů institucí Středočeského kraje

Středočeská vědecká knihovna v Kladně vznikla v roce 1897 původně jako spolková s názvem Lidová knihovna na Kladně. Jejím sídlem je bývalý Okresní dům z roku 1910 – stavební památka, jež po nedávné rekonstrukci interiéru poskytuje prostor pro moderní knihovnické a informační služby i příjemné prostředí návštěvníkům. Knihovní fond je univerzální, tvoří jej knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové nosiče a další dokumenty především české provenience a výběrově také cizojazyčná literatura vydaná v zahraničí. V současnosti knihovní fond obsahuje přes 720 tisíc knihovních jednotek.

Více na www.svkkl.cz/cs

Výzva

Zpracování projektu skenování a digitalizace knihovního fondu a dokumentů vztahujících se ke Středočeskému kraji, včetně zpracování metadat a bibliografických dat dle standardů Národní knihovny.

Řešení

V letech 2013 – 2014 jsme jako subdodavatel spolupracovali se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., na projektu Dodávka služby digitalizace knihovního fondu a dokumentů vztahujících se ke Středočeskému kraji.

Digitalizace knihovního fondu probíhala v našem DigiCentru na knižních skenerech 4DigitalBooks (robotický DL-MINI-I, poloautomatický Scan2Page) a skeneru ColorTrac (Smart Lf). Metadata a bibliografická data byla zpracována dle standardů Národní knihovny. Skenování dokumentů probíhalo na dokumentových skenerech Kodak Alaris.

Přínos

Digitalizovaný knihovní fond je k dispozici návštěvníkům Středočeské vědecké knihovny v Kladně prostřednictvím digitální knihovny Kramerius. Veškerá digitalizovaná data jsou uložena v krajské digitální jednotce Středočeského kraje.