Automatizované zpracování platebních dokladů

Slovenská pošta, a. s., je přední poskytovatel moderních komunikačních, distribučních a platebních služeb na slovenském trhu, s logistickými podmínkami pro podnikání ve střední a východní Evropě.

Slovenská pošta je důvěryhodný zprostředkovatel, který uspokojuje měnící se potřeby zákazníků a který nabízí nové produkty a komplexní řešení s přidanou hodnotou a vysokou kvalitou služeb.

Více na www.posta.sk

„Slovenská pošta využívá již mnoho let technologie pro automatizované zpracování poštovních platebních dokladů od společnosti scanservice a.s. Jak implementované řešení tak především následný support jsou na vysoké profesionální úrovni a splňují naše všestranné požadavky.“

Ľubomír Mindek, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku informačných technológií, Slovenská pošta, a.s.

Výzva

Zpracování projektu na implementaci a podporu řešení pro automatizované zpracování platebních dokladů.

Řešení

Zvyšující se nároky kladené na ruční zpracování platebních dokladů a snaha co nejvíce zproduktivnit celý pracovní proces vedly Slovenskou poštu v roce 2001 k rozhodnutí přistoupit k výběru automatizovaného systému.

Dodali jsme digitalizační platformu eFLOW pro zpracování strukturovaných dokumentů, včetně využití vlastních aplikací ScanLog a ScanIndex. Součástí řešení jsou i skenovací pracoviště Kodak Alaris. Po celou dobu projektu poskytujeme servisní podporu dodaného SW řešení a hardwarového vybavení.

Přínos

Automatizované zpracování platebních dokladů přispívá k zefektivnění workflow a nižším nákladům.