Servisní podpora knižních skenerů

Národní knihovna České republiky (NK ČR) je rozsahem svých fondů největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice, řadí se mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny. Soubor historické a novodobé literatury obsahuje více než 7 milionů dokumentů s ročním přírůstkem 70 tisíc titulů. Informace o dokumentech jsou dnes zpřístupněny v elektronické podobě podle mezinárodních standardů, postupně jsou digitalizovány vzácné rukopisy a ohrožené tiskoviny.

Více na www.nkp.cz

Výzva

S rostoucím zájmem o digitální verze knihovních fondů roste i nutnost zajištění správného a bezporuchové fungování přibližně 30 knižních skenerů, které NK ČR používá ve svých lokalitách.

Řešení

Od roku 2017 poskytujeme Národní knihovně ČR servisní služby skenovacích zařízení, které zahrnují pravidelné profylaxe a kalibrace knižních skenerů ve všech lokalitách NK ČR. Jedná se o knižní skenery 4DigitalBooks DLmini, DL3003, scan2page, scanVpage PRO, Plustek OpticBook A300, Suprascan TM Quartz HD a Treventus ScanRobot 2.0 MDS.

Současně poskytujeme veškeré aktuální verze aplikací pro obsluhu skenovacích zařízení.

Přínos

Digitalizace historické, odborné a další literatury uspokojuje nejen zvyšující se zájem veřejnosti, ale umožňuje zachovat vzácné rukopisy a ohrožené tiskoviny pro další generace.

Aplikace & vybavení