Mediální skupina Mafra | Digitalizace archivu

Bauer Media v. o. s. je české vydavatelství, vlastněné německou společností Heinrich Bauer Verlag KG. Na podzim 2018 většinu jeho aktivit koupil mediální dům MAFRA. Vydavatelství produkovalo široké spektrum společenských časopisů, jeho dceřiná společnost Bauer Media Praha se zaměřovalo na lifestylové tituly.

Více na www.mafra.cz

Výzva

Vypracovat projekt digitalizace časopiseckého archivu (předchůdce současného Týdeníku Televize), sjednotit výstupní velikosti jednotlivých formátů a zachovat takové grafické rozlišení, které umožní okamžité použití v grafické přípravě pro tisk.

Řešení

Pro digitalizaci papírových fotografií, časopiseckých obálek a diapozitivních i negativních fotomateriálů jsme použili výkonné dokumentové skenery Kodak Alaris a grafické skenery Epson.

Přínos

Výsledkem celého projektu byl nový digitální archiv různých typů obrazových předloh (fotografií, diapozitivů, negativů) a papírových dokumentů (programů, pozvánek, pohlednic, obálek časopisů, fotografií z vývěsek kin tzv. fotosek) a roztříděný a přehledně označený archiv původních materiálů.

Aplikace & vybavení