Zpracování petičních archů

Prezidenta České republiky volí občané od roku 2012 přímou volbou. Mezi lety 1993 a 2012 byl prezident ČR volen nepřímo Parlamentem.

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. V České republice je funkční období prezidenta 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Podmínkou k podání kandidatury je získání podpory nejméně dvaceti poslanců nebo deseti senátorů, případně alespoň 50 000 občanů, kteří podepíší příslušnou petici. Historicky prvním, kdo byl zvolen přímou volbou, byl v roce 2013 Miloš Zeman.

Volba se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím jeho volebního období. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba do devadesáti dnů.

Více na www.hrad.cz

Výzva

Zpracování více než 90 tisíc petičních archů pro volbu prezidenta České republiky 2013.

Řešení

V roce 2013 jsme jako subdodavatel společnosti Hewlett Packard zajišťovali skenování petičních archů kandidátů pro přípravu na volbu prezidenta České republiky. Vzhledem k přísným bezpečnostním požadavkům a krátkému času na zpracování jsme pro skenování využili osvědčené skenery Kodak Alaris, skenovací software Kodak Capture Pro, k validaci a indexaci pak naše vlastní řešení ScanIndex a OCR software ABBYY Recognition Server. Monitorování celého procesu digitalizace, včetně všech jednotlivých kroků, bylo zaznamenáváno vlastní aplikací iCapta Log.

Přínos

Výsledky volby prezidenta České republiky 2013 byly známy ve velmi krátkém čase po zpracování.

Aplikace & vybavení