Vytěžování formulářů

Česká advokátní komora (ČAK) je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. Více na www.cak.cz
„Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval společnosti scanservice a.s. za perfektní spolupráci v rámci 8. sněmu ČAK. Po celou dobu příprav na tuto akci a vlastního průběhu byl přístup scanservice a.s. velmi profesionální. Poděkování patří celému týmu, který se na akci podílel.“ Martin Charvát, Konica Minolta

Výzva

Zpracování projektu digitalizace a vytěžení dat z hlasovacích lístků/formulářů odevzdaných v rámci volby probíhající na 8. sněmu České advokátní komory do 4 hodin od převzetí hlasovacích uren.

Řešení

V říjnu 2021 jsme se opět jako subdodavatel společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. zúčastnili projektu Zpracování výsledků hlasování do orgánů České advokátní komory. Vzhledem k časovému omezení zpracování bylo pro samotnou digitalizaci a kontrolu vytěžených dat připraveno 5 výkonných skenerů Kodak Alaris. K vytěžování dat jsme použili IBM Datacap.

Přínos

Výsledky byly předány předsedovi volební komise za 3 hodiny a 45 minut.

Aplikace & vybavení