Digitalizace stavebního archivu

Město bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou družinou. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16. století. Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby zachovalo jen málo budov. Většina architektonických památek pochází z 18. a 19. století, kdy město zažívalo „období hojnosti“.

Více na www.karlovyvary.cz/cs

Výzva

Zpracování projektu digitalizace archivu, který zahrnoval dokumentaci různého stáří, kvality, formátů, gramáží a médií. Přibližně čtvrtina pocházela z období do 2. světové války.

Řešení

V letech 2012 a 2013 jsme se zúčastnili projektu Zajištění přenosu dat a informací v území Statutárního města Karlovy Vary. Abychom minimalizovali riziko ztráty nebo poškození dokumentů, prováděli jsme digitalizaci přímo v sídle zákazníka. Skenování textové části probíhalo na skenerech Kodak Alaris s plochým ložem A3 a aplikací Kodak Capture Pro, skenování výkresové části na velkoplošných skenerech Contex. Pro Indexaci jsme použili vlastní aplikaci ScanIndex.

Přínos

Do konce roku 2013 jsme zpracovali celý archiv, který obsahoval 4,4 mil. stran A4. Archiv je nyní přístupný elektronickou cestou širší veřejnosti, usnadňuje získávání podkladů pro stavební řízení. Archiv rovněž poskytl důležité informace pro zápis historické části města Karlovy Vary do seznamu památek UNESCO.

Aplikace & vybavení