Zpracování strukturovaných dokumentů

Česká pošta, s.p., je státní podnik provozující poštovní služby na území České republiky a se zhruba 31 tisíci zaměstnanci druhou největší českou firmou podle počtu zaměstnanců. Česká pošta byla založena v roce 1993 současně s osamostatněním České republiky. Její kořeny ale sahají do dob první republiky, kdy nový stát budoval vlastní infrastrukturu.

Více na www.ceskaposta.cz/index

„Spolupráce s lidmi na správném místě je vždy zárukou úspěchu. Společnost scanservice a.s. nám dodává řešení na digitalizaci poštovního peněžního styku i několika dalších agend již mnoho let a mohu potvrdit naši naprostou spokojenost.“

Antonín Ambrož, Manažer útvaru Provoz peněžních služeb, Česká pošta, a.s.

Výzva

Zpracování projektu na implementaci a podporu řešení pro každodenní zpracování několika typů strukturovaných dokumentů včetně všech poukázek platebního styku (složenek).

Řešení

České poště jsme dodali aktuální verzi digitalizační platformy eFLOW pro zpracování strukturovaných dokumentů, včetně využití našich vlastních aplikací. Součástí řešení jsou i skenovací pracoviště Kodak Alaris. V současné době poskytujeme servisní podporu dodaného SW řešení a hardwarového vybavení.

Přínos

Rychlé a efektivní zpracování složenek, soudních a exekučních zásilek.