Digitalizace stavebního archivu

Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. K vytvoření tohoto celku došlo při správních rozdělení pražského území do 10 obvodů v roce 1960. Tato reorganizace rozbila tradiční městské čtvrti někdy až do čtyř či pěti nových obvodů a zpřetrhala četné historické vazby. Dějiny území, které Praha 2 zaujímá, sahají hluboko do české minulosti.

Více na www.praha2.cz/Historie

Výzva

Zpracování projektu digitalizace archivu, který zahrnoval dokumentaci budov, liniových staveb, parků a areálu Vyšehrad. Textová i výkresová část obsahovala dokumenty od 19. století do současnosti.

Řešení

V roce 2010 jsme Úřadu městské části Praha 2 dodali řešení na projekt „Digitalizace stavebního archivu“. Abychom minimalizovali riziko ztráty nebo poškození dokumentů, prováděli jsme digitalizaci přímo v sídle zákazníka. Skenování textové části probíhalo na skenerech Kodak Alaris s plochým ložem A3 a aplikací Kodak Capture Pro, skenování výkresové části na velkoplošném skeneru Contex. Pro Indexaci jsme použili vlastní aplikaci ScanIndex. Současně s digitalizací archivu jsme zpracovali i nově vzniklou dokumentaci.

Přínos

Do konce roku 2013 jsme zpracovali celý archiv, který obsahoval 1,6 mil. stran A4. Archiv je nyní přístupný širší veřejnosti a usnadňuje získávání podkladů pro stavební řízení.

Aplikace & vybavení