Skenování dokumentů

Kooperativa je univerzální pojišťovna, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. Jedná se o českou firmu se stabilním zázemím skupiny Vienna Insurance Group (VIG).

Vienna Insurance Group

Je přední specialista na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Více než 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům.

Více na www.koop.cz

Výzva

Narůstající počet klientů představoval pro společnost větší objem klientské dokumentace, kterou bylo potřeba efektivně a co nejrychleji zpracovat. Společnost hledala řešení, které by výrazným způsobem urychlilo proces zpracování, minimalizovalo náklady a zároveň jí umožnilo kontrolu nad celým procesem.

Řešení

Společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jsme nabídli dodávku velkokapacitních produkčních A3 skenerů Kodak i4650 pro skenování veškeré příchozí papírové klientské dokumentace a produkční A3 skener Kodak S3060f včetně A3 plochého lože pro skenování interních dokumentů. Součástí dodávky byla skenovací aplikace Kodak Capture Pro pro konverzi velkého objemu dokumentů na kvalitní obrazy pro další zpracování.

Přínos

I přes výrazný nárůst digitalizace procesů, Kooperativa stále zpracovává velký objem papírové dokumentace. Kvalitní skenovací technologie a automatizované vytěžování příchozích papírových dokumentů významným způsobem přispívá k překlenutí propasti mezi papírovým a čistě digitálním světem a urychluje komunikaci s klienty.