Sčítání 2011

V roce 2011 jsme se jako jeden z hlavních subdodavatelů společnosti Hewlett-Packard podíleli na zpracování dat sčítání lidu, domů a bytů v České republice. Naše služby zahrnovaly přípravu dat, skenování formulářů, vytěžování dat, jejich validaci a vytvoření výstupních souborů k dalšímu zpracování.

Pro skenování téměř 13 mil. formulářů jsme použili sedm výkonných dokumentových skenerů Kodak Alaris i750. Vytěžování dat a validace proběhly v aplikaci eFLOW 4.5

Celý provoz pracoviště byl pravidelně prověřován nezávislým a dokumentovaným procesem externích auditů v souladu s ČSN EN ISO 9000:2006. Kvalita zpracovaných dat byla vyhodnocena za pomoci měřitelných indikátorů kvality, které jsou v souladu s požadavky a doporučeními Evropského parlamentu, Rady EU a České republiky.