Dodávka knižního skeneru

Krajská digitalizační jednotka vznikla v roce 2012 jako součást projektu Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina, jehož cílem bylo poskytnout obcím, městům a organizacím veřejné i kulturní správy nástroje pro tvorbu, uchování a využití digitálních dokumentů a tím snadnější přístup občanů ke kulturnímu dědictví regionu. Krajská digitalizační jednotka je pracoviště vybavené odpovídajícími skenery a výpočetní technikou pro digitalizaci fyzických dokumentů, následné zpracování skenů a tvorbu metadat. Krajskou digitalizační jednotku (KDJ) provozuje Krajská knihovna Vysočiny.

Více na www.kdjvysocina.cz

Výzva

Dodání knižního skeneru pro projekt Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina.

Řešení

V roce 2012 jsme se podíleli na dodávce velkokapacitního knižního robotického skeneru DL-mini-C od společnosti 4DigitalBooks pro projekt Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina.
Pro zpracování a úpravu obrazu jsme skener doplnili skenovacím softwarem HMI a softwarem Page Improver od téhož výrobce. V současné době poskytujeme kompletní servisní služby.

Přínos

Možnost poskytnout obcím, městům a organizacím veřejné i kulturní správy v regionu nástroje pro tvorbu, uchování a využití digitálních dokumentů.

Aplikace & vybavení