SLBD 2011

Statistický úřad SR je ústředním orgánem státní správy Slovenské republiky pro oblast státní statistiky a působí jako samostatná instituce od 1. ledna 1993, dne vzniku samostatné Slovenské republiky.

Více na www.statistics.sk

Výzva

Zpracování projektu pro sčítání lidu, domů a bytů ve Slovenské republice v roce 2011.

Řešení

Jako jeden z hlavních subdodavatelů společnosti IBM Česká republika s.r.o. jsme pro tento projekt navrhli tři formuláře v pěti jazykových mutacích (slovensky, maďarsky, romsky, ukrajinsky a rusínsky). Skenování přibližně 9 mil. formulářů proběhlo na pěti vysokorychlostních dokumentových skenerech Kodak Alaris. Rozpoznání a validace údajů pak v aplikaci eFlow.

Přínos

Výsledkem naší vzájemné spolupráce byly soubory určené pro další zpracování odbornými útvary SÚ SR.

Aplikace & vybavení