Digitalizace leasingových smluv

Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. vznikl v Nizozemí v roce 1963. V současné době působí ve více než 30 zemích. Stará se o 1,9 milionu vozidel a zaměstnává více než 6 800 profesionálů v oboru. V České republice začal Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. působit v roce 1995. V roce 1996 předal Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. první vozidlo svému prvnímu klientovi – telekomunikační společnosti TelSource. Až do roku 1996 byl pojem operativní leasing v ČR prakticky neznámý, respektive nikdo takový leasing nenabízel. Auto šlo pořídit buď za hotové, nebo na klasický leasing. Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. nabídl operativní leasing v Čechách jako první.

Více na www.drivalia.cz

Výzva

Zpracování projektu na efektivní řešení digitalizace a vytěžování leasingových smluv.

Řešení

Od roku 2003 zajišťujeme pro společnost Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. digitalizaci a vytěžování dat z leasingových smluv formou Business Process Outsourcingu (BPO). Měsíčně zpracujeme v průměru 15 000 stran dokumentace. Specifikem tohoto projektu je nepravidelnost příjmu dokumentace. Díky dostatečným personálním a technickým kapacitám našeho DigiCentra jsme schopni pružně reagovat na aktuální poptávku. Vlastní zpracování dokumentace probíhá na výkonných skenerech Kodak Alaris a řešení Kodak Capture Pro. K indexaci dokumentů používáme aplikaci QuickImage.

Přínos

Automatizované vytěžování dat umožňuje společnosti Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. rychlejší zpracování leasingových smluv a z toho vyplývající lepší zákaznický servis.

Aplikace & vybavení