UNIQA Insurance Group | Vytěžování účetních dokladů

UNIQA Management Services, s.r.o. se zabývá zejména zprostředkovatelskou činností v oblasti smluv penzijního připojištění a pojišťovnictví. Společnost zahájila svoji činnost na českém trhu v roce 1998 pod obchodním názvem WASS YT s.r.o. V roce 1999 byla společnost přejmenována na CSWIN FINANCIAL SERVICES s.r.o, posléze na Winvest Finanční poradci s.r.o. a nakonec na AXA Česká republika s.r.o. Od 16.10.2017 do 14.01.2021 vykonávala společnost svou činnost pod názvem AXA Management Services s.r.o. Více na www.uniqua.cz
„Vytěžování dat z příchozích účetních dokladů dodavatelským způsobem se ukázalo jako velmi správná volba a stejně tak volba společnosti scanservice naším externím dodavatelem těchto služeb. Nabídla nám nejlepší podmínky a její služby jsou po dobu naší spolupráce stále na velmi vysoké úrovni.“ Vladimír Kořen, Head of Finance (Accounting & Tax), UNIQA Pojišťovna, a.s.

Výzva

S narůstajícím počtem klientů se společnost začala setkávat s velkým počtem účetních dokladů, které bylo potřeba efektivně a účinně zpracovat. Společnost hledala řešení, které by výrazným způsobem urychlilo proces zpracování a zároveň jí umožnilo kontrolu nad celým procesem.

Řešení

Společnosti Uniqua Pojišťovna a.s. jsme nabídli zpracování účetních dokladů formou Business Process Outsoucingu (BPO). Tento proces zahrnuje vytěžování dat ze všech příchozích faktur společností skupiny Uniqua a.s. v DigiCentru scanservice a.s. v Praze. Všechny účetní dokumenty jsou doručovány výhradně elektronickou cestou, data z faktur se vytěžují automaticky, stejně tak jsou vytěžená data automaticky ověřena a přiřazena.

Přínos

Automatizované vytěžování faktur zkracuje dobu jejich zpracování na polovinu a Uniqua Pojišťovna a.s. tak během 24 hodin získá důležitá data pro další workflow.

Aplikace & vybavení