13Pro

Digitální transformace (DX) je integrace digitální technologie do všech oblastí podnikání. Výsledkem jsou zásadní změny ve způsobu fungování podniku, které umožňují modernizovat zastaralé procesy, zrychlit efektivní workflow, posílit jejich zabezpečení a zvýšit ziskovost.

Proč je digitální transformace důležitá?

Digitální transformace mění způsob, jakým organizace funguje. Součástí tohoto procesu jsou podnikové systémy, procesy, workflow a firemní kultura. DX má vliv na každou úroveň organizace, shromažďuje data napříč všemi úseky a umožňuje celé organizaci efektivnější spolupráci.

Využitím automatizace workflow a pokročilého zpracování, např. umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML), mohou společnosti využít zákaznickou cestu způsobem, který dříve nebyl možný.

8 výhod digitální transformace

Pro mnoho společností jsou náklady hnací silou digitální transformace. Přesun dat do veřejného, soukromého nebo hybridního cloudového prostředí snižuje provozní náklady. Digitální transformace snižuje náklady na hardware a software a zároveň umožňuje členům týmu věnovat se jiným projektům.

1. Rozšířený sběr dat

Většina firem shromažďuje velká množství zákaznických dat. Skutečným přínosem je ale jejich optimalizace pro analýzu, jejíž výsledky mohou posunout podnikání kupředu. Digitální transformace vytváří způsob, díky kterému mohou různé úseky organizace sledovat zákaznickou cestu, operativní činnosti, výrobu, finance a obchodní příležitosti.

2. Účinnější řízení zdrojů

Digitální transformace konsoliduje informace a zdroje do sady obchodních nástrojů a může integrovat aplikace, databáze a software do centrálního úložiště business intelligence.

Digitální transformace není oddělením ani funkční jednotkou. Zahrnuje každou oblast podnikání a může vést k inovaci procesů a efektivitě napříč organizací. Od prodeje a marketingu po finance a management.

3. Pochopení zákazníků založené na datech

Data mohou být klíčem k pochopení chování zákazníků. Když lépe porozumíte svým zákazníkům a jejich potřebám, můžete vytvořit obchodní strategii cílenou přímo na zákazníka. Kombinace strukturovaných dat (zákazníkovy osobní informace) a nestrukturovaných dat, jako jsou metriky sociálních médií, mohou podpořit růst vašeho podnikání.

4. Lepší zákaznická zkušenost

Zamyslete se na tím, jakým způsobem může digitální transformace zvýšit efektivitu vašich týmů, a jak může zajistit souvislé a intuitivní zážitky vašich zákazníků. Od e-mailové komunikace po uživatelské portály, digitální produkty a dokonce i způsob, jakým oslovujete nové potenciální zákazníky.

5. Podporuje digitální kulturu (a lepší spolupráci)

Digitální transformace podporuje digitální kulturu tím, že členům týmu poskytuje nástroje, které jsou přizpůsobené jejich prostředí. Taková změna digitální kultury je zásadní pro udržitelné podnikání. Zvyšování kvalifikace a digitální vzdělávání členů týmu zajistí využívání všech výhod digitální transformace.

6. Zvýšené zisky

Společnosti, které projdou digitální transformací zvýší svou efektivitu a ziskovost. Zvažte výsledky zprávy SAP Center for Business Insights a Oxford Economics:

7. Zvýšená agilita

Digitální transformace nabízí organizacím větší agilitu. Podniky, které využijí potenciál světa vývoje softwaru se mohou dostat na trh mnohem rychleji a přijmout strategie průběžného zlepšování (CI). Získají tak přístup k rychlejší inovaci a adaptaci a zároveň následují cestu k dosažení lepších výsledků.

8. Zvýšená produktivita

Správné technologické nástroje, které se vzájemně podporují, mohou zefektivnit workflow a zvýšit produktivitu. Automatizace mnoha manuálních úkolů a integrace dat v rámci organizace umožňuje členům týmu pracovat efektivněji.

Jak scanservice podporuje digitální transformaci

Digitální transformace přináší novou definici fungování společností. Od účinnějšího shromažďování dat po lepší zákaznickou zkušenost, podniky zaznamenávají jak úspory nákladů, tak vyšší ziskovost. Digitální transformace se bude i nadále zrychlovat. International Data Corporation (IDC) předpovídá, že do roku 2023 vzrostou výdaje na digitální transformaci na více než 53 % všech investic do informačních a komunikačních technologií (ICT), oproti dnešním 36 %. Největší růst bude v oblasti datové inteligence a analytiky.

Jednou z největších výzev digitální transformace je integrace různých systémů do konsolidovaného workflow.

Promluvte si s našimi odborníky a dozvíte se, jak nejlépe integrovat digitální transformaci do vašeho současného workflow tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.

Napsat komentář