Zpracování remitencí (platebních avíz)

je klíčová činnost pro správné a včasné spárování platby v rámci O2C procesu. Tuto službu nabízíme všem společnostem, které od svých zákazníků dostávají velké množství plateb nebo si chtějí udržet cash flow, zlepšit služby zákazníkům, generovat opakující se příjmy a snížit celkové náklady spojené se zpracováním plateb.

Nabízíme vám zpracování platebních avíz, které od svých zákazníků dostáváte jako prostý text v těle e-mailu nebo jako jeho přílohu v jakémkoli formátu.

Jádrem specializovaného řešení pro zpracování remittancí jsou naše vlastní aplikace ScanCollector a ScanCore, které využívají IBM platformu Digital Business Automation.

remittance advice 500 300

Výhody

> rychlejší dostupnost prostředků
> automatizované zpracování výjimek
> odpadá ukládání papírových kopií

> lepší zákaznický servis
> efektivnější dotazování plateb
> snížení manuální práce